Chat Facebook Với Chúng Tôi

Đĩa gỗ trắc khảm Ốc singgapore Tích dân ca quan họ Bắc Ninh

Đĩa gỗ trắc khảm ốc Singgapore Vip

chất liệu gỗ trắc đỏ đen ta

Kích thước: 41,5x4cm

Nguyên liệu khảm ốc singgapore màu vàng chanh xanh hoa lý cực đắt

khảm Tích Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh

Ngày 30/9/2009, Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là vinh dự, tự hào không chỉ riêng của Bắc Ninh – Bắc Giang mà của cả Việt Nam. Đến nay, Việt Nam có 4 di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận gồm: Nhã nhạc cung đình, Không gian Cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh và Ca trù Việt Nam.

Mặc dù khi công nhận chỉ lấy tên là Quan họ Bắc Ninh, nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng: Quan họ không chỉ riêng của Bắc Ninh mà Quan họ nằm trong cả một địa bàn rộng của vùng Kinh Bắc trước kia.Quan họ hay văn hoá Quan họ là sự kết tinh, thăng hoa, vượt lên nhiều loại hình, dân ca của các dân tộc, các vùng miền, của một vùng văn hiến ở phía bắc Kinh Kỳ – Thăng Long – Đông Đô. Vùng văn hiến ấy đã gắn kết cùng nhau, qua những triều đại khác nhau, như: Bắc Giang lộ, Như Nguyệt Giang lộ (thời Lý, Trần 1010 – 1225), Bắc Đạo, Kinh Bắc xứ thời Lê Sơ, Lê Trịnh, Tây Sơn (1427-1802), Bắc Ninh trấn, rồi Bắc Ninh tỉnh (thời Nguyễn). Năm 1822, Minh Mệnh đổi Kinh Bắc trấn thành Bắc Ninh trấn và năm 1831 đổi thành tỉnh Bắc Ninh. Ngày 10/10/1895, người Pháp chia tỉnh Bắc Ninh thời Nguyễn thành 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Ngày 27/10/1962 Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà lại hợp nhất tỉnh Bắc Giang – Bắc Ninh thành tỉnh Hà Bắc (Trung tâm tỉnh lộ đặt tại thị xã Bắc Giang). Ngày 6/11/1996 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quyết định tái lập tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Gọi ngay: 097.112.6568