Chat Facebook Với Chúng Tôi

Đĩa gỗ khảm trai trai ốc “Cảnh vẹt tâm tình”

4.500.000 VNĐ

Đĩa gỗ khảm trai ốc
Đĩa gỗ khảm trai trai ốc “Cảnh vẹt tâm tình”
Chất liệu gỗ Hương
Nguyên liệu: Trai, Ốc, Xác, Cửu khổng được xen lọng cắt gép kỹ thuật
Kích thước rộng 30cm

Gọi ngay: 097.112.6568