Chat Facebook Với Chúng Tôi

Đĩa khảm trai, ốc Cảnh hồng công

6.500.000 VNĐ

Đĩa khảm trai, ốc Cảnh hồng công
Chất liệu gỗ gụ
Nguyên liệu: Trai, Ốc, Xác, Cửu khổng được xen lọng cắt gép kỹ thuật
Kích thước: R=40cm

Gọi ngay: 097.112.6568