Chat Facebook Với Chúng Tôi

Tranh khảm ốc Tùng Hạc

45.000.000 VNĐ

Tranh khảm ốc Lục Hạc Quần Tùng Hạc
hay còn gọi là Tùng Hạc Diên Niên

Tranh Mừng Thọ – Sinh nhật
(y) Nguyên liệu khảm ốc đẹp singgapore
(y) Kích thước 97cm x 197cm

Gọi ngay: 097.112.6568