Chat Facebook Với Chúng Tôi

Tranh khảm ốc Đỏ ( Vinh quy bái tổ về làng quê)

Tranh khảm ốc Đỏ ( Vinh quy bái tổ về làng quê)

Kích thước: 252cmx126cm khổ rất lớn ván thân cây gỗ 3-400 năm tuổi

chất lượng gỗ gụ ta

khảm ốc đỏ vàng tranh xanh hoa lý rất tỷ mỉ kỳ công

Danh mục:

Gọi ngay: 097.112.6568