Chat Facebook Với Chúng Tôi

Tranh khảm chữ Phúc (Phúc Như Đông Hải)

9.000.000 VNĐ

 Tranh khảm chữ Phúc (Phúc Như Đông Hải)
Chữ phúc hóa tùng hạc (khảm trần ốc)
Kích thước: 69cmx81cm
Chất liệu gỗ gụ

Danh mục:

Gọi ngay: 097.112.6568