Chat Facebook Với Chúng Tôi

Lốc lịch khảm cảnh thanh tâm quân tử trúc

5.000.000 VNĐ

Lốc lịch khảm cảnh thanh tâm quân tử trúc

Lốc lịch khảm trai ốc
Chất liệu gỗ gụ, khảm trai ốc, khảm cảnh mùa xuân
kích thước 48cmx69cm

Gọi ngay: 097.112.6568