Chat Facebook Với Chúng Tôi

Hộp gỗ gụ khảm trai ốc chùa 1 cột

4.500.000 VNĐ

Hộp gỗ gụ khảm trai ốc chùa 1 cột
Kích thước: 32x22x11cm
Chất liệu gỗ gụ
Nguyên liệu khảm ốc, xác, cửu khổng

Gọi ngay: 097.112.6568